Att köpa

INROPSAVGIFT

Vid köp tillkommer för köparen en inropsprovision på 22,5%  inklusive moms samt en slagavgift på 50 kr inklusive moms för varje enskilt objekt.

KONSTNÄRSAVGIFT
Riksdagen har beslutat att konstnäravgift med 5%  utgår vid all försäljning av konstföremål. Förutsättningen är att konstnären är nu levande eller bortgången för mindre än 70 år sedan samt att försäljningssumman före provision överstiger 2015:-. Konstnärsavgiften erläggs av köparen.

BUDGIVNING
Den som bjudit högst då klubban faller har härigenom ingått bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförättaren vilket bud som ska gälla. Denne avgör därtill ensam om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.
Budgivningsintervaller: lägsta bud 100:-
100-1000= 50:-, 1000-10 000= 100:-, 10-50 000=500:-
över 50 000= 1000:-

KATALOGISERING
Vi strävar självfallet etfer att i katalogen lämna korrekta uppgifter. Under våra generöst tilltagna visningstider har köparna själva kunnat bedöma föremålens kondition, ålder och värde. Allt säljes i befintligt skick och inga reklamationer godtages.

KONST
Vi garanterar äktheten på signerad svensk konst. Om köparen visar att våra uppgifter är felaktiga återbetalas köpesumman. Reklamationstiden är högst 3 månader. För utländsk konst och verk katalogiserade “tillskriven” eller “bär signatur” lämnas ingen äkthetsgaranti.

KUNDTJÄNST/ INROPSUPPDRAG
Kundtjänst tar emot anbud och bjuder då mot kunderna för Er räkning så förmånligt som möjligt. (Man måste ansöka om ett kundnummer innan man kan lägga anbud) Man kan lägga förhandsbud fram till realtidsauktionen startar kl 17