Att köpa

INROPSAVGIFT
Vid köp tillkommer för köparen en inropsprovision på 25%  inklusive moms samt en slagavgift på 50 kr/utrop.

KONSTNÄRSAVGIFT
Riksdagen har beslutat att konstnäravgift med 5%  utgår vid all försäljning av konstföremål. Förutsättningen är att konstnären är nu levande eller bortgången för mindre än 70 år sedan samt att försäljningssumman före provision överstiger 2 625:-. Konstnärsavgiften erläggs av köparen.

BUDGIVNING
Den som bjudit högst då klubban faller har härigenom ingått bindande avtal om köp. Vid lika bud är det först inkomna bud som är vinnande budet.
Budgivningsintervaller:
lägsta bud 200:-
200 – 1000 = 50:-
1000 – 10 000 = 100:-
10 – 50 000 = 500:-
över 50 000 = 1000:-

KATALOGISERING
Vi strävar självfallet efter att i katalogen lämna korrekta uppgifter. Under den tid auktionen är publik genom visning samt på nätet har köparna själva kunnat bedöma föremålens kondition, ålder och värde. Allt säljes i befintligt skick. Om en godkänd reklamation skulle  föreligga ersätts med klubbat + köparavgift (vi ersätter inte eventuell transportkostnad)

KONST
Vi garanterar äktheten på signerad svensk konst. Om köparen visar att våra uppgifter är felaktiga återbetalas köpesumman. Reklamationstiden är högst 3 månader. För utländsk konst och verk katalogiserade “tillskriven” eller “bär signatur” lämnas ingen äkthetsgaranti.

BUDGIVNING VIA HEMSIDAN
Budgivning sker online via vår hemsida www.auktionskammaren.se Det går bra att lägga förhandsbud fram till kl 17, därefter startar auktionen i realtid. Lagda bud gäller och kan inte dras tillbaka i efterhand.

INROPSUPPDRAG VIA KUNDTJÄNST
Skriftliga inropsuppdrag accepteras hos kundtjänst i visningslokalen. Auktionskammaren behandlar inlämnade bud konfidentiellt. Budgivningen sker automatiskt, och så förmånligt som möjligt för köparens räkning. Auktionskammaren är dock inte ansvarig för någon som helst förlust som kan drabba kunden om auktionskammaren inte genomför ett buduppdrag. Det åvilar vidare kunden att efterfråga huruvida dennes bud resulterat i ett köp. Efter auktionen skickas en faktura via e-mail. Om kontaktuppgifterna inte stämmer, eller om köparen inte har någon e-mailadress, åvilar det köparen att efterfråga om dennes bud har resulterat i ett köp.