Integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med den nya EU-lag som infördes 25 maj 2018 – GDPR General Data Protection Regulation – har Auktionskammaren anpassat vår policy för hur vi hanterar våra kunders personuppgifter.

Genom att ansöka om ett kundnummer för budgivning, eller genom att underteckna ett inlämningskontrakt godkänner kunden att vi får använda dennes personuppgifter för hantering av register, administration, fakturering, utbetalning eller andra med verksamheten förenliga uppgifter. I kunduppgifterna ingår namn, kontaktuppgifter och personnummer. Vi lagrar inga kreditkortsuppgifter. Alla uppgifter lagras tillsvidare.

En kund kan när som helst få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss genom att själv logga in på vår hemsida eller genom att kontakta Auktionskammaren. En kund kan be att få sina personuppgifter raderade genom att kontakta oss skriftligen. Dock är vi skyldiga att spara alla fakturor och redovisningar i sju år efter försäljningstillfället för att kunna fullgöra vår förpliktelser gentemot Skatteverket.

Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig ut till tredje part. Vi skickar inte heller nyhetsbrev till dem som bett om att få slippa detta.