______________


vid inlämning ring
eller maila
gärna innan

036-35 14 60

Utbetalning sker
20 bankdagar efter auktion

mmm